Alan Atalet Momenti Birimlerinin Çevirisi

Çevrilecek değer
Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [uzunluk]4

Aynı gruptaki diğer birimler aşağıdadır
Ağırlık ve Kuvvet Birimleri
Newton, Dyne, ounce kuvvet, gram force ve diğer birimler

Kütle Birimleri
gram, kilogram, ton, slug, pound, karat ve diğer birimler

Özgül Kütle Birimleri
kilogram/metre küp, kilogram/litre, gram/santimetre küp, ounce/inch küp ve diğer birimler

Özgül Ağırlık Birimleri
Newton/metre küp, Newton/litre, ounce/foot küp ve diğer birimler

Özgül Hacim Birimleri
metre küp/kilogram{ m³/kg }, foot küp/pound{ ft³/lb } ve diğer birimler

Atalet Momenti (Kütlesel) Birimleri
kilogram metrekare{ kg.m² }, pound foot kare{ lb.ft² }, slug foot kare{ slug.ft² } ve diğer birimler

Alan Atalet Momenti (Uzunluk) Birimleri
metre⁴/metre{ m⁴/m }, milimetre⁴/milimetre{ mm⁴/mm }, inch⁴/inch{ in⁴/in } ve diğer birimler

Mol, Molekül Birimleri
mol ve diğer birimler