Potansiyel Fark Birimlerinin Çevirisi

Çevrilecek değer
Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]2[zaman]-3[akım]-1

Aşağıdaki aynı gruptaki diğer birimleri seçebilirsiniz

Akım Birimleri
Amper{ A }, statamper{ statA }, abamper{ abA } ve diğer birimler


Elektrik Şarj Birimleri
coulomb{ C }, franklin{ Fr }, amper.saniye{ A.s }, amper.saat{ Ah } ve diğer birimler


Elektrik Direnç Birimleri
ohm{ Ω }, statohm{ statΩ } ve diğer birimler


Kapasite Birimleri
farad{ F }, abfarad{ abF } ve diğer birimler


Radyoaktivite Birimleri Çevirisi
becquerel{ Bq }, curie{ Ci }, rutherford{ Rd } ve diğer birimler


Radyasyon Etkisi Birimleri Çevirisi
rontgen{ R }, mcoulumb/kilogram{ C/kg } ve diğer birimler